Notice: Undefined variable: os in /home/angajame/public_html/wp-content/themes/Angajament/functions.php on line 804
class="page-template page-template-templates page-template-Terms page-template-templatesTerms-php page page-id-174 wp-embed-responsive singular enable-search-modal missing-post-thumbnail has-no-pagination not-showing-comments show-avatars Terms footer-top-visible ">
Alătură-te acum!
Acasă termeni si conditii

Termeni și condiții

Definiții:

Document – prezentele Termene și Condiții;
Site – domeniul www.angajamentpentrumediu.ro ;
Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel
accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
Utilizator – reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la
Conținutul Siteului.

Date Generale

Site-ul este deținut și administrat de S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. ( “eMAG”)
persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua
Virtuții nr. 148, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului
J40/372/23.01.2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14399840.
Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea Site-ului sunt supuse prezentului Document și tuturor legilor
aplicabile. Vizitând și utilizând acest Site, acceptați automat termenii și condițiile de
mai jos.
Documentul se aplică tuturor Utilizatorilor și poate conține link-uri spre alte websiteuri, care nu sunt proprietatea acestui Site. Dante International S.A. nu iși asumă
responsabilitatea pentru conținutul și/sau termenii de utilizare a oricărui alt website.
Accesul pe Site se face gratuit. Scopul Siteului este de a informa, de a ajuta
Utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare.

Conținut

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la
logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini
dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea
exclusivă a eMAG, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens
în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către
terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea,
includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de
eMAG, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care
semnifică dreptul de autor al eMAG asupra Conținutului precum și participarea la
transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea,
modificarea sau afișarea Conținutului, se poate face decât cu acordul scris expres al
eMAG.
Conținutul la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub
incidenta prezentelor Termene și Condiții, în cazul în care Conținutul nu este însoțit
de un acord de utilizare specific și valid încheiat între eMAG și acesta, și fără nicio
garanție implicit sau expres formulată din partea eMAG cu referire la acel Conținut.
Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale
sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu
prevederile prezentului Document.
În cazul în care eMAG conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă
într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Utilizatorul are sau
obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau
acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau
acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor
definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual
din partea eMAG pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține
acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este
prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea
acordului de utilizare.
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres
prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în
care acesta există.

Protecția datelor și a informațiilor cu caracter confidențial

Datele obținute prin intermediul formularelor de contact și de înscriere la newsletter
nu vor face obiectul vreunei tranzacții între eMAG și alte companii. eMAG are
dreptul de a utiliza informațiile cu caracter personal figurând în chestionare sau
furnizate pe orice altă cale de către clienți în scopul organizării de activități de
marketing, în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație
a acestor date. eMAG va păstra confidențialitatea asupra acestor informații și se
obligă să nu le divulge terților decât cu acordul expres al clienților sau în situațiile în
care această comunicare ar fi strict necesară pentru atribuirea de premii sau alte
facilități clienților, obținute ca urmare a participării acestora la diverse jocuri sau
concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de
către eMAG, precum și în situațiile în care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea
acestor informații. Nu sunt considerate terți societățile mandatate de către eMAG.
Mai multe detalii pot fi regăsite în Politica de Confidențialitate.

Publicitate și Promoții

eMAG poate derula în orice moment campanii de publicitate și/sau promoții în orice
secțiune din Site. Campaniile și promoțiile derulate de Angajament pentru Mediu nu
necesită acordul utilizatorilor Site-ului.

Răspundere:

Toate datele, informațiile, comunicatele, comentariile, inclusiv cele cu caracter
financiar, conținute de Site sunt furnizate publicului doar pentru informarea
acestuia; astfel de informații nu constituie o ofertă de vânzare, nu reprezintă
consultanță pentru investiții sau recomandare pentru participarea la tranzacții de
orice natură. eMAG iși rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau retrage oricând
informații din acest Site.
Deși eMAG depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul Siteului
informații exacte și actuale, eMAG nu este responsabilă pentru nicio eroare sau
omisiune cuprinsă în privința acestora.
eMAG nu va fi obligată să informeze Utilizatorii cu privire la vreo eroare din Site.
eMAG nu va fi în nicio împrejurare răspunzătoare pentru vreo daună, oricare ar fi ea
(incluzând, dar fără a se limita la, daunele cu privire la pierderea profiturilor,
întreruperea fluxurilor de afaceri sau pierderea informațiilor) care provine din
utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza Siteul sau informația cuprinsă în el.

Jurisdicția

Prezentul Document este supus legii romane. Eventualele litigii apărute se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instantele judecătorești române competente din Municipiul București.
Site-ul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui Site ați luat
la cunoștință și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în această
pagină.
Dacă nu sunteți de acord cu aceste reguli va rugăm să nu folosiți în nici un fel
serviciile și conținutul Site-ului.